تماس با ما

جهت تلبلیغات بیزنس خود در شبکه تلوزیونی پارسی لند و یا ارتباط با روابط عمومی پارسی لند میتوانید از طریق ذیل اقدام نمایید 

    Tel: +61478 930 620

email : Info@parsilandtv.com